OVER ONSIedereen kan deelnemen aan de proeven van de Centrale Examencommissie voor de toegang tot het beroep. Het volstaat uw naam, voornaam, geboortedatum en de code van de proef die u wilt afleggen te vermelden.

Inschrijven voor de examens gebeurt via deze inschrijvingsmodule die online beschikbaar is op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

INSCHRIJVINGSGELD


Het inschrijvingsgeld bedraagt 35,00 euro per inschrijving en is rechtstreeks online te betalen bij de inschrijving. Een niet-betaalde online inschrijving kan niet goedgekeurd worden.

Wie problemen ondervindt bij de online inschrijving kan de inschrijvingsformulieren ook verkrijgen bij het secretariaat van de Centrale Examencommissie.

Het inschrijvingsgeld moet dan volgens de modaliteiten die het examensecretariaat meedeelt overgeschreven worden op het rekeningnummer BE78 0912 3109 8586 van de GOB, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Sint-Lazarusplein 2-4, 1210 Sint-Joost-ten-Node, België, met als verplichte "mededeling" uw naam, voornaam en de code van de proef.
Alle transacties met creditcards en betaalkaarten worden in rekening gebracht op het moment van aankoop

Het inschrijvingsgeld is geldig voor SLECHTS één INSCHRIJVING en wordt IN GEEN ENKEL GEVAL terugbetaald. De inschrijving is pas geldig wanneer de betaling effectief heeft plaatsgevonden.

De examens vinden plaats in de lokalen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

AGENDA VAN DE EXAMENS


De examens vinden plaats binnen de 3 maanden na de inschrijving. Uw uitnodiging wordt minstens 15 dagen voor de datum van de proef opgestuurd. Om voor de proef te slagen moet de kandidaat minstens 50% halen. Het kan gaan om een mondelinge proef, een schriftelijke proef, of een schriftelijke én mondelinge proef.

Voor de bouwberoepen is er geen praktische proef voorzien.

VOORBEREIDING


De dienst van de Centrale Examencommissie is niet bevoegd om de kandidaten op de examens voor te bereiden. Hij geeft geen lessen en verstrekt boeken noch documentatie.

Er kunnen evenwel inlichtingen worden verkregen bij de desbetreffende federaties en/of, voor de bouwberoepen, bij het Fonds voor de Vakopleiding in het Bouwbedrijf, Koningsstraat 45 te 1000 Brussel (02/210 03 33) - www.debouw.be).

RESULTATEN


Van het examen bedrijfsbeheer kent de kandidaat zijn resultaat meteen na het afleggen van de proef. Hij ontvangt ter plaatse het getuigschrift van slagen.

Van het examen beroepsbekwaamheid ontvangt de kandidaat zijn resultaat met de post, binnen de vijftien dagen na de proef.

OPNIEUW INSCHRIJVEN en CONTACT


Wie niet slaagt voor een examen over beroepsbekwaamheid mag pas na minstens drie maanden weer aan hetzelfde examen deelnemen.

Diensten van de Regering van het Brussels Gewest
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Sint-Lazarusplein 2-4, 1210 Sint-Joost-ten-Node, België

E-Mail : examen.bew@gob.brussels

Ondernemingsnummer: 0316.381.039